NBF TELEMARK

ADRESSELISTE

KRETSSTYRET:

Leder: Geir Ove Nordnes, geoven@online.no 926 04 270
Nestleder og kretsadministrator: Trygve Lisland, trygve.lisland@online.no 907 85 948
Kasserer Morten Thunberg, morten@tele-trading.no 907 35 917

Kretsens kontnummer: 2610.14.09804

Styremedlem Bård Øien, Rauland BK, 991 58 190
Styremedlem Heidi Jensen, Midt-Telemark BK, 938 12 772
Varamedlem Arild Årmot, Lunde BK, 992 86 633
Revisor Harald Pettersen, Setreveien 79, 3950 Brevik
Valgkomité Leder: Runar Steinmoen, Notodden BK
  Morten Nilsen, Duestien BK

Oppdatert 10.05.18