NBF TELEMARK

 

                          KRETSSTYRET:

Leder:

Trygve Lisland, trygve.lisland@online.no,   907 85 948

Styremedlem:

Stig Karl Johansson, Krager° BK, 980 04 010

Kasserer

Morten Thunberg, morten@tele-trading.no,  907 35 917 Kretsens kontnummer: 2610.14.09804

Styremedlem

Arild ┼rmot, Lunde BK, 992 86 633

Styremedlem

Heidi Jensen, Midt-Telemark BK, 938 12 772

Varamedlem

Tor Erik Karlsen, Brevik BK, 924 99 978

   

Revisor

Harald Pettersen, Setreveien 79, 3950 Brevik

ValgkomitÚ

Svein Markussen, Arild ┼rmot

Oppdatert 10.09.20