NBF TELEMARK

ADRESSELISTE

KRETSSTYRET:

Leder: Per Johan Schau, 406 28 935, per.johan.schau@nenett.no
Nestleder og kretsadministrator: Trygve Lisland, trygve.lisland@online.no 907 85 948
Kasserer Morten Thunberg, morten@tele-trading.no 907 35 917

Kretsens kontnummer: 2610.14.09804

Styremedlem Thorbjørn Svihus, Seljord BK, 901 48 500
Styremedlem Bård Øien, 991 58 190
Varamedlem Heidi Jensen, Midt-Telemark BK, 938 12 772
Revisor Harald Pettersen, Setreveien 79, 3950 Brevik
Valgkomité Leder: Jan Thunberg, Seljord BK 
  Øystein Pettersen, Duestien BK

Oppdatert 28.04.17