Referat fra kretsmøte på Herkules kafé 28.08.02

 

 

Til stede :         Trygve Lisland

                        Reidar Olsen

                        Tor Martinsen

 

 

 

                       

 

1.                  Vedta terminliste for 2002/2003.

Terminliste ble vedtatt og er lagt ut på kretsens hjemmeside.

 

2.                  Fastsette spillested KM par og KM Lag.

Det ble vedtatt å legge KM par til BØ hotel og KM Lag til Bridgens hus

KM-par: Kasserer jobber med å få tilbud på overnatting, spillelokale og kaffe.

KM-lag: Det ble vedtatt å støtte lag med over 1time kjøretid med 400 kr pr lag ved overnatting.

 

3.                  Turneringslederkurs.

Trygve Lisland arrangerer. Det ble vedtatt at kretsen skal dekke utgiftene til leie av lokaler og  kursleder. Kurset skal foregå ved selvstudium som avsluttes med en samling 8. februar 2003 i Bridgens Hus.

 

4.                  Kontrakt med krets administrator.

Det ble undertegnet ny kontrakt med kretsadministrator.

 

5.                  Satser for legging og salg av kort.

Det ble vedtatt å øke satsene for salg av  dublerte kort til  kr 1,25 ( 75 øre for Skien ). For salg av brukte kort er satsen  undret, kr 0,80. De nye satsene gjelder fom 1.9.02.

Kortlegger får en godtgjørelse på 0,60 pr. dublett.

 

 

 

Reidar Olsen

Kretsformann