Referat fra kretsmøte hos Trygve Lisland 25.09.2002

 

 

Til stede :         Trygve Lisland

                        Reidar Olsen

                        Tor Martinsen

                        Øystein Pettersen

                        Vetle Skori

                        Oddbjørn Forseth

 

                       

 

1.                  Støtte til NM finale for klubber.

Kretsen vedtok å støtte laget fra Skien BK som tok seg til NM finale i fjor med 1.600,-.

 

2.                  Rekruteringsutvalg.

Valg av formann og medlemmer til kretsens Rekrutteringsutvalg. Øystein Pettersen ble valgt til formann. Medlemmer Ronny Jørstad, Birthe Hauk Larsen og Unni Welander. Øystein Pettersen holdt en orientering om arbeidet så langt.

 

3.                  Salg av lodder i regi av NBF

Det ble vedtatt å bestille 300 lodd a 100,- for videreformidling til klubbene etter antall medlemmer. Overskuddet fra salget ble vedtatt at skal gå til rekrutteringsarbeid i kretsen.

 

4.                  Arrangering av bridgeturnering på Quality Strond Hotel Vrådal i pinsen.

Reidar Olsen holdt en orientering om forespørselen fra Danmark. Det ble vedtatt at styret skulle sjekke i sine respektive klubber hvordan interessen var.

 

5.                  Flytting av KM par til Norsjø Hotel.

Det ble vedtatt at Tor og Reidar skulle sluttføre forhandlinger med Norsjø Hotel om å legge KM par dit.

 

 

 

Reidar Olsen

Kretsformann