REFERATER FRA KRETSTING

Ekstraordinær generalforsamling vedrørende dannelsen av NBF-Telemark 29.9.1999

3.5.2000

 2.5.2001

8.5.2002

 30.4.2003

 28.4.2004

 27.4. 2005

  26.4.2006

 25.4.2007

  23.4.2008

22.4.2009

 28.4.2010

 27.4.2011

  25.4. 2012

24.4.2013

30.4.2014

29.4.2015

20.4.2016

26.4.2017

25.4.2018

8.5.2019

2.9. 2020

24.5.2021

11.5.2022

12.4.2023

KRETSSTYREMØTER

 22.08.2001

 28.08.2002

 25.09.2002

 10.9.2003

  26.4.2006

 22.4.2009

 19.5.2009

 19.5.2010

 18.8.2010

 23.1.2011

 Klubbledermøte 14.9.2011

 14.9.2011

   25.4.2012

5.9.2012

Klubbledermøte 5.9. 2012

17.3.2013

11.9.2013

Klubbledermøte 11.9.2013

17.9.2014

20.4.2016

7.9.2016

30.8.2017

16.1.2019

26.2.2020

Nytt reglement for støtte

27.10.2021

Kretsstyremøter forts.

16.11.2021