Referat fra kretstinget 28.4. 2004, Årnes Kafeteria, kl 18.

 

Til stede:

Styret: Reidar Olsen, Trygve Lisland, Helge Bjørbekk, Vetle Skori, Oddbjørn Forseth.

Svein Markussen (Skien BK), Øystein Pettersen (KGB), Øystein Eriksen (Duestien), Jan Inge Danielsen (Lunde BK), Morten Kaarstein (Notodden BK) og Jon Hagelia (Kragerø BK).

 

1. Åpning. 

Reidar Olsen ønsket velkommen.

 

2. Diverse godkjenninger og valg.

Det var ingen kommentarer til innkalling og dagsorden. Reidar Olsen ble valgt til ordstyrer og Trygve Lisland til referent. Svein Markussen og Øystein Eriksen ble valgt til å underskrive protokollen.

 

3. Årsberetning 2003/2004.

Forslag til årsberetning var sendt ut på forhånd, og Trygve redegjorde for de endringer som var foretatt. Det kom ingen merknader til beretningen, men både Trygve og Svein presiserte at mulighetene for å oppnå en ekstra finaleplass var gode dersom alle klubber var påpasselige med å registrere alle sine medlemmer, ikke minst evt. K-medlemmer. Øystein Pettersen opplyste at KRU vil gjøre forsøk på å få uorganiserte klubber i regionen til å melde seg inn. Rjukan BK står nå uten medlemmer, og kretsen vil ta kontakt for evt. å hjelpe klubben med materiell til kursinnbydelse og kurs.

 

4. Regnskap 2003/2004.

Kasserer redegjorde for det reviderte regnskapet som viste svært solide tall. Det var ingen merknader til regnskapet.

 

5. Vurdering av KM lag og KM par.

Det var svært stor grad av enighet om at følgende prinsipper skulle gjelde fra og med neste sesong:

Svein hadde utarbeidet et forslag til rundeoppsettsystem med uendret hovedprinsipp, men der en (ved hjelp av innlagt w.o.) unngår at 3 lag må spille om de 2 siste finaleplassene. Kretsen vil benytte dette.

 

KM-par vil neste år bli arrangert over 2 lørdager, der arrangementet den ene lørdagen går i Bridgens Hus i Skien, den andre lørdagen i Seljord.

 

6. Innkomne forslag

Det var ikke kommet inn andre forslag enn det fra Svein angående KM-lag, dette ble behandlet under sak 5.

 

 

 

7. Valg

Morten Kaarstein refererte valgkomiteens innstilling som gikk ut på gjenvalg på alle. Hele styret, valgkomité og revisor ble dermed gjenvalgt med akklamasjon:

Leder: Reidar Olsen

Nestleder: Trygve Lisland

Kasserer: Helge Bjørbekk

Styremedlemmer: Vetle Skori, Oddbjørn Forseth

Valgkomité: Morten Kaarstein og Ole Jørgen Wefald.

Revisor: Harald Pettersen

 

Svein Markussen ble valgt som vår representant på bridgetinget, og deltar der sammen med leder Reidar Olsen.

 

8. Avslutning

Trygve 

- refererte en påminnelse fra Drangedal BK om den svært populære Gautefallcupen med et ønske om bedre oppslutning fra Telemarkspillere.

- minnet på at de klubbene som har hatt lederskifte melder fra til Trygve om navn, adresse, tlf.nr. og e-post adr. til den nye lederen.

- opplyste om at rekrutteringsportalen nå er under utvikling på NBFs hjemmesider.

 

Reidar takket alle for frammøtet.